Mapové aplikace a služby

Mapové aplikace jsou určeny pro práci s prostorovými daty – mapami krajiny, měst, plány budov – a souvisejícími objekty. Jsou určeny pro zajištění provozních činností Masarykovy univerzity (např. plány budov MU), ale i jako podpora pro výzkumnou a vzdělávací činnost (např. vizualizace výsledků výzkumů na mapách ČR).

Základem jsou prostorová data – informace o objektech v krajině nebo součástech budov, nad kterými jsou vystaveny další nástroje, umožňující  zobrazování informací v mapách a plánech, provádění analýz a podobně.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU | Studentům MUŘešení zahrnuje jednoduché mapové služby, např. doplnit do webové stránky:

  • mapové okno
  • mapové webové aplikace, které umožní prostorová data vizualizovat či vyhledávat
  • robustní GIS zahrnující v podstatě libovolné možnosti práce s prostorovými daty v prostředí webu nebo desktopu
  • doplňkovou službou je i možnost customizace nebo rozšíření  stávajících desktopových GIS řešení.

V rámci řešení můžeme poskytnout sady prostorových dat týkající se Masarykovy univerzity.

 

Veřejně dostupné GIS na MU:

Mapové služby na muni.cz, Inet a IS, rozcestník mapových aplikací MUNI geoportal.muni.cz


Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=mapove_aplikace_a_sluzby.