Elektronické informační zdroje

Elektronické informační zdroje (EIZ) představují elektronickou podobu řady vědeckých časopisů, bibliografií, encyklopedií, informačních databází a dalších materiálů, ke kterým mají zaměstnanci/studenti MU zajištěn přístup.

Služba zahrnuje koordinaci jejich získávání a zpřístupňování. Zdroje jsou především „licencované zdroje“ – komerční informační zdroje, pro něž má MU uhrazen přístupový poplatek.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU | Studentům MUSlužba zahrnuje následující činnosti:

  • konzultace a podpora při zpracování projektů na nákup EIZ
  • zapojení MU do národních EIZ-konsorcií
  • organizace vnitrouniverzitních (mezifakultních) konsorcií na EIZ
  • informování uživatelů o dostupných EIZ (Portál EIZ-MU)
  • discovery.muni – nástroj pro vyhledávání v informačních zdrojích MU
  • nástroje pro vzdálený přístup k EIZ z počítačů, které nejsou připojeny k síti Masarykovy univerzity.

Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=elektronicke_informacni_zdroje.