Digitální knihovna fotografií DKF-MU

Digitální knihovna fotografií DKF-MU je služba, která umožňuje shromažďovat, organizovat, popisovat, uchovávat, zpřístupňovat a vyhledávat digitální či digitalizované fotografie a obrazové soubory se vztahem k MU. 

Digitální knihovna fotografií je na http://dkf.ics.muni.cz/

Služba je určena:
Zaměstnancům MU | Studentům MUSlužba zahrnuje:

  • založení příslušné fotokolekce
  • vytvoření metodiky pro jejich organizaci a správu (ve spolupráci se zájemcem o službu — editorem).

 Příklady existujících fotokolekcí:

  • Lidé na MU, Čestné doktoráty MU, Budovy  historické fotografie
  • MU-události, Univerzita třetího věku, Galerie uměleckých děl, Česká konference rektorů
  • FF-historie, FF-události.

Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=digitalni_knihovna_fotografii.