Digitalizace a digitální knihovny

Odborná, metodická a technická pomoc při digitalizaci dokumentů a jejich zpřístupnění uživatelům prostřednictví digitální knihovny na bázi open-source systému DSpace.

Příklady realizovaných digitálních knihoven:

Služba je určena:
Zaměstnancům MU | Studentům a veřejnosti pro vyhledávání v knihovnách

 Služba zahrnuje spolupráci při zpracování projektu digitalizace a poskytnutí standardizovaného programového a technického vybavení pro

  • tvorbu digitální knihovny
  • ukládání dat 
  • zpřístupnění dat uživatelům.

Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=digitalizace_a_digitalni_knihovny.