Informační systémy a zdroje

 

  • INET – ekonomicko-správní informační systém, zahrnující agendy pro ekonomiku, personalistiku a mzdy, docházku, správu majetku, nástroje pro správu projektů, centralizované nákupy a řadu dalších. Bližší informace...
  • SUPO – systém pro sledování pohledávek a jejich úhrad, sloužící pro řízení plateb za ubytování na kolejích, stravování v menzách, tiskové služby, soukromé telefonní hovorné a další. Bližší informace...
  • Mapové aplikace a služby – geografické informační systémy pro stavební a technologický pasport, dokumentaci počítačové sítě MU, ale i systémy zobrazování výsledků vědecké a výzkumné činnosti. Bližší informace...
  • Knihovní služby – správcům knihoven nabízejí systém pro řízení knihovních fondů a provozu knihoven, uživatelům pak možnost prohledávání knihovních katalogů, rezervace knih, sledování vlastních zápůjček a další. Bližší informace...
  • Elektronické informační zdroje – elektronická podoba řady vědeckých časopisů, bibliografií, encyklopedií a dalších materiálů, které jsou pro zaměstnance a studenty MU k dispozici. Bližší informace...
  • Digitalizace a digitální knihovny – nabízíme podporu při digitalizaci různých typů materiálů a následnou správu digitalizovaných dat v digitálních knihovnách. Bližší informace...
  • Digitální knihovna fotografií – jedna z digitálních knihoven – fotografie pořízené různými pracovišti a týmy Masarykovy univerzity. Bližší informace...