Webhosting na muni.cz

Potřebujete jednoduše vystavit informace o vašem pracovišti nebo projektu a to jako nedílnou součást univerzitního webu muni.cz? 

Webhosting pod muni.cz umožňuje vystavování informací v rámci webové prezentace Masarykovy univerzity na adrese www.muni.cz. Slouží výhradně k prezentaci projektů, pracovišť a aktivit či služeb pracovišť MU. Prezentace jsou začleněny do struktury webu www.muni.cz, používají jeho design a stávají se jeho nedílnou součástí.

Webhosting na muni.cz je vhodný pro:

  • jednoduché textové prezentace pracovišť či projektů
  • prezentace aktivit/služeb, u kterých dává smysl umístění na celouniverzitní web (zejména pro propagační účely).

 V ostatních případech doporučujeme webhosting v CMS Umbraco.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU Základní editaci stránek je schopen po krátkém zaškolení provádět každý IT gramotný uživatel. Úpravy struktury webu ani zásahy do funkčnosti systému nejsou uživatelům umožněny.

Všichni vedoucí pracovišť a hlavní řešitelé projektů mají v Inetu možnost samostatně editovat prezentaci svého pracoviště/projektu (inet.muni.cz -> Interní informační zdroje -> W3MU projekty). Prezentace se automaticky promítne na web muni.cz do institucionálních informací o pracovišti/projektu (viz příklad prezentace pracoviště a projektu).

 


Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=webhosting_na_muni_cz.