Virtuální servery

Pokud potřebujete provozovat libovolnou serverovou službu (včetně webů), klientský operační systém ve virtuálním prostředí, nebo třeba spouštět dlouhodobé náročné výpočty, je vám k dispozici virtualizační infrastruktura ÚVT.

Služba virtuálních serverů je určena pro případy, kdy není možné využít jiných hostovaných služeb ÚVT, například:

  • pro weby vyžadující jiný operační systém, nebo mající vysoké nároky na objem dat nebo výpočetní kapacitu
  • pro provoz poštovních serverů, terminálových serverů nebo jiných serverových služeb
  • pro spouštění náročných vědeckých výpočtů.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU


Výhody

Výhodou je zejména maximální flexibilita – možnost volby:

  • operačního systému
  • výpočetního výkonu
  • paměti
  • úložné kapacity
  • a další.

Nevýhody

Nevýhodou je nutnost zajistit kompletní správu virtuálního stroje – zejména zabezpečení.


Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=virtualni_servery.