Hostované služby

  • Webhosting v CMS Umbraco – využijete například pro zveřejňování webů projektů, konferencí a pracovišť, kterým vyhovují funkce standardního webového systému. Bližší informace...
  • Webhosting na muni.cz – pro zveřejňování informací přímo na webu Masarykovy univerzity, například základních informací o projektech v rámci povinné publicity. Bližší informace...
  • Webhosting na Linuxu – pro vystavování webů, pro které nepostačují funkce dostupné v hostingu na muni.cz a v CMS Umbraco. Bližší informace...
  • Virtuální servery – maximální flexibilita s možností volby operačního systému a potřebných aplikací. Bližší informace...
  • Office 365 – řešení pro elektronickou poštu, kalendáře, kontakty a úkoly MS Exchange, nástroj pro online komunikaci Lync a systém pro tvorbu portálů a sdílení dokumentů Sharepoint, provozované jako „cloudová“ služba Microsoftu. Bližší informace...