Velké úložiště

Velká úložiště jsou síťová datová úložiště („síťové disky“) pro ukládání objemných pracovních dat nebo dat charakteru archivu nebo záloh.

Tato úložiště jsou vhodná pro ukládání dat o extrémně velkých objemech, například z laboratorních nebo medicínských přístrojů, a to pro přímou práci nebo zálohování či archivaci. Nejsou vhodná pro velké množství malých souborů, se kterými se intenzivně aktivně pracuje. Jsou přístupná řadou protokolů a jejich celková hrubá kapacita se měří v desítkách petabajtů. Úložiště jsou dostupná pro výzkumné účely komukoliv z akademické sféry v ČR.

Velká úložiště jsou určena pro vysoce náročné uživatele či skupiny, u kterých se předpokládají individuální potřeby, a zároveň vyžadují určité technické znalosti, proto doporučujeme před jejich použitím využít možnosti konzultací na Ústavu výpočetní techniky a CESNETu na adrese du-support(at)cesnet.cz. Naši odborníci vám pomohou s volbou vhodného řešení i jeho zprovozněním.

Úložiště jsou provozována sdružením CESNET a Centrem CERIT-SC na Ústavu výpočetní techniky MU. Týmy CESNETu a MU velmi úzce spolupracují. Pro řešení požadavku volíme technicky vhodná řešení bez ohledu na příslušnost zařízení nebo uživatele k instituci.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU 


  • Kapacita: Jednomu uživateli/pracovišti je možné přidělit podle potřeby kapacity v jednotkách až stovkách TB.
  • Sdílení dat: Data je možné sdílet s kýmkoliv z akademické sféry ČR, včetně studentů. Podmínkou je registrace dotyčného ke službám datových úložišť CESNET.
  • Přístup: Úložiště jsou dostupná odkudkoliv z Internetu přes řadu protokolů, např. NFS, FTPS, rsync, SCP.
  • Dostupnost: Úložiště jsou stavěna tak, aby byla co nejspolehlivější. Pokud se objeví problém, snaží se jej správci co nejrychleji vyřešit, ale obvykle jen v pracovní době.

Další informace

Kompletní dokumentace je k dispozici na webu datových úložišť CESNET http://du.cesnet.cz/, kde najdete popis základních služeb, ke kterým postačuje prostá registrace. V případě nestandardních požadavků se obraťte na du-support(at)cesnet.cz.

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=velke_uloziste.