Střední úložiště

Střední úložiště je síťové datové úložiště („síťový disk“), které můžete využít pro ukládání libovolných pracovních dat, a to i výrazně většího objemu, než lze ukládat na standardní úložiště.

Slouží pro data, se kterými se převážně aktivně pracuje. Úložiště lze v počítači připojit jako další disk. S dokumenty pak pracujete jako na každém jiném disku – otevíráte je, upravujete, ukládáte.

Střední úložiště je vhodné i pro ukládání velkých souborů, jako např. videí nebo rozsáhlých dat z měření. Nehodí se naopak pro soubory s intenzivním provozem (např. datové soubory databází). Pro tyto druhy dat poskytujeme jiné typy úložišť, viz přehled úložišť.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU | Po dohodě studentům MU a externistům


  • Kapacita: kapacita úložiště závisí na potřebách pracoviště a technických možnostech dostupných zdrojů úložišť. Lze ale pracovat i s objemy terabajtů.
  • Sdílení dat: sdílení nastavuje administrátor úložiště na žádost dle konkrétních potřeb pracoviště. Lze vytvářet i dosti komplikované struktury přístupových práv.
  • Přístup: k úložišti se dostanete z kteréhokoli počítače v síti MU, včetně WiFi sítí Eduroam a MUNI. Z jiných sítí (např. z domu nebo během služební cesty) se k úložišti připojíte přes VPN.
  • Dostupnost: Úložiště je postaveno tak, aby mu hrozilo minimum výpadků. Pokud už k výpadku dojde, snažíme se jej vyřešit co nejdříve, typicky ale v pracovní době, nikoli 24/7.
  • Zálohování: Data jsou zálohována třikrát týdně. V případě, že si například smažete důležitý soubor, lze jej na požádání obnovit.

Další informace