Online komunikace a videokonference

Ústav výpočetní techniky zajišťuje a zprostředkovává služby pro vzdálenou spolupráci prostřednictvím několika různých typů telekonferenčních a videokonferenčních nástrojů.

Nabízíme různé nástroje. Od známých, čistě softwarových řešení, jako jsou Skype nebo MS Lync, přes standardizovaná H.323/SIP videokonferenční prostředí až po přenosy s vysokými nároky na kvalitu obrazu a nízkou latenci zajišťované systémem UltraGrid, který je vyvíjen v Laboratoři pokročilých síťových technologií.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU 


Nabízíme:

 • úvodní konzultace s cílem zvolit vhodné technologické řešení, které bude vyhovovat vašim potřebám
 • školení skupin i jednotlivců k nástrojům popsaným níže včetně tvorby návodů a „taháků“ (cheat sheet)
 • podporu při nasazení zvolené technologie
 • zajištění záznamu a zpracování přednášek v posluchárnách UKB
  • A22/116 – aula, A11/114, A11/132, A11/205, A11/206, A11/234, A11/235, A11/236, A11/305, A11/306, A11/333, A11/334
 • zajištění živých přenosů a záznamů z konferencí a workshopů pořádaných v budovách univerzity i mimo ni (z kapacitních a personálních důvodů je nezbytné ozvat se nejméně 2 měsíce před konáním akce)
 • zapůjčení techniky pro realizaci skupinových tele- a videokonferencí se SW nástroji
  • vhodné, pokud používáte Skype a chtěli byste dělat skupinové hovory s více účastníky v jedné místnosti
  • např. stolní všesměrové mikrofony, webkamery ale i další vybavení.

Pokud máte zájem o konzultaci či pomoc v oblasti tele- a videokonferencí, kontaktujte nás na adrese avt@ics.muni.cz.


Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=online_komunikace_videokonference.